Az Országházban mutatták be 2022. november 16-án intézetünk tudományos főmunkatársai, Sokcsevits Dénes és Varga Szabolcs A horvát szábor története című monográfiáját, amely a horvát törvényhozás történeti fejlődését kíséri végig a kezdetektől egészen 1918-ig.

horvatszabor1

A könyv A magyar országgyűlések története sorozatban, az Országház Kiadó gondozásában látott napvilágot. A Zágrábi Magyar Intézetben 2022. október 24-én lezajlott alkalom után ez volt a kötet első hazai bemutatója.

A rendezvényen a művet Pálosfalvi Tamás, intézetünk tudományos főmunkatársa és Ress Imre, intézetünk ny. tudományos főmunkatársa értékelte. Előbbi arra helyezte a hangsúlyt, hogy a kötet címét adó intézményről nehéz a közép- és kora újkorban szuverén országgyűlésként beszélni, valamint Szlavónia tartományi közigazgatását is ismernie kell annak, aki meg akarja érteni az újkori szábor előzményeit.

horvatszabor2

Ress Imre arra hívta fel a figyelmet, hogy a horvát parlament elsősorban nem a horvát függetlenség, hanem a horvát alkotmányosság intézménye volt a 19. században, amely jelentős szerepet játszott az ország fejlesztésében a magyar kormányzati szervekkel közösen. Azt is kiemelte, hogy hiába reménykedtek sokan 1918-ban a szerb hegemóniájú új államalakulatban nagyobb parlamentáris szabadságban, a horvát–magyar államszövetség szétesésével a szábort sem hívták össze egészen Jugoszlávia széteséséig.

horvatszabor3

A rendezvényt a Magyar Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóságának igazgatója, Bellavics István beszéde zárta, a programon pedig többek között részt vett Szolga József horvát parlamenti szószóló is.