Fejérdy András, intézetünk tudományos főmunkatársa, igazgatóhelyettese részvételével mutatták be 2022. november 29-én a Magyar Nemzeti Levéltárban a magyar és olasz nyelvű, Angelo Rotta nuncius politikai jelentéseiből – Dai Rapporti del nunzio Angelo Rotta című kétkötetes forráskiadványt.


mnl angelorottaFotó: Merényi Zita

A rendezvényről a Magyar Kurír honlapján megjelent beszámolóban olvashatjuk, hogy az 1930 és 1939 közötti anyagot tartalmazó első kötetet a 2016-ban elhunyt Csíky Balázs történész, a második, az 1938–1945 közötti iratokat feldolgozó részt Somorjai Ádám OSB egyháztörténész szerkesztette. 

A kiadványt a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség  és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány gondozta. A felelős kiadó Várszegi Asztrik püspök, emeritus pannonhalmi főapát, a kiadói szerkesztő Zombori István egyháztörténész volt. A kötet megjelenését a Magyarország Barátai Alapítvány támogatta.

A könyvbemutatón a két kötet közül a másodikat Fejérdy András, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, igazgatóhelyettese mutatta be. Felidézte: több mint két éve az ELTE Bölcsészettudományi Karán mutatták be az első budapesti nuncius, Lorenzo Schioppa politikai jelentéseit tartalmazó, Somorjai Ádám atya által szerkesztett kötetet. A címlapon feltüntetett Nunciusi jelentések 1. alapján már akkor sejteni lehetett, hogy több kötetre tervezett publikációs kezdeményezésről lesz szó. 

fejerdyandras mnlFejérdy András előadása. Fotó: Merényi Zita

Somorjai Ádám kitartását, munkabírását és szorgalmát mutatja, hogy az elmúlt két évben nem csupán Cesare Orsenigo nuncius jelentései láttak napvilágot, hanem immár a két világháború között Magyarországra akkreditált harmadik nuncius, Angelo Rotta jelentéseit is kézbe vehetjük. Tekintve hosszú, másfél évtizedet felölelő budapesti szolgálatát, az ő jelentései két kötetet adnak ki. A második kötet a XII. Piusz pápasága alatt készült relációkat tartalmazza.

Fejérdy András kifejtette: döntően olyan jelentésekről van szó, amelyek a magyar belpolitika, társadalom jelentősebb mozzanatairól, az ország vezetésében bekövetkezett személyi változásokról, Magyarország külpolitikai törekvéseiről, az állami egyházpolitikát érintő kérdésekről, a háború magyarországi következményeiről, valamint a zsidóságról hozott intézkedésekről, üldözésükről, illetve az üldözöttek segítségéről szólnak. A közzétett 168 dokumentum gerincét Rotta jelentései adják, amelyek mellett egy-egy instrukció vagy államtitkársági háttérdokumentum is helyet kapott.

mnl angelorotta2Fotó: Merényi Zita

A kötet szerkesztője a 2004 óta ismert irategyüttesből, a szintén az államtitkárság keretein belül működő Vatikáni Hadifogoly Információs Hivatal dokumentumaiból is beválogatott néhányat, amelyek a budapesti nunciushoz kötődnek. Ezek a források azonban nem a politikai jelentések kategóriájába tartoznak, hanem az információs hivatal feladatkörének megfelelően a krakkói egyházmegye helyzetéről, lengyel vagy éppen olasz menekültekről, zsidó munkaszolgálatosokról, katonákról közölnek, kérnek információkat, így támogatva a menekültek és hadifoglyok, valamint családtagjaik közötti kapcsolat megteremtését, a pápai követek, katonai ordináriusok és a Nemzetközi Vöröskereszt által megszerzett információk segítségével.

A kötet abban is eltér a sorozat korábbi darabjaitól, hogy a jelentéseken és néhány háttérdokumentumon túl elsősorban az 1944–45-ös évből több rejtjeles táviratot is közöl. 

Bodnár Dániel beszámolója a Magyar Kurír honlapján itt olvasható.