A Pozsonyi Komenius Egyetem Teolgóiai Kara és a szlovák Nemzeti Emlékezet Intézete szervezésében 2022. május 19-én nemzetközi workshopot tartottak a közép- és kelet-európai katolikus egyház 1945 utáni történetéről. A Pius XII and East Central Europe in the Context of the Cold War, 19451958 című rendezvény célja a 2020. március 2-a óta kutathatóvá vált szentszéki forrásokra támaszkodó első kutatási eredmények megosztása és megvitatása, valamint az új dokumentumok ismeretében körvonalazódó kutatási irányok kijelölése volt. Fejérdy András, Intézetünk tudományos főmunkatársa és igazgatóhelyettese, „At the moment no report is to be entrusted tot he post”: The Challenges of the Communication between the Holy See and the Catholic Church in Hugnary after 1945 című előadásában az immár kutathatóvá vált szentszéki levéltárak dokumentumaira támaszkodva arra a kérdésre kereste a választ, milyen kihívásokat jelentett a Szentszék számára, hogy Angelo Rotta nuncius kiutasítása után is kapcsolatot tudjon tartani a helyi egyházzal.

Amellett érvelt, hogy a kommunikációs csatornák tekintetében a Vasfüggöny már 1945-ben leereszkedett. Az első másfél évben a háború által az infrastruktúrában okozott károk, az ország megszállt állapota és a nyugati nagyhatalmak diplomáciai óvatossága egyaránt növelték a nunciatúra hiányából fakadó nehézségeket, 1946 végétől azonban sikerült az alkalmi csatornák mellett stabil kommunikációs útvonalakat is kiépíteni. Ezek működtetését utóbb nem annyira a hidegháború általános elmérgesedése szűkítette be, hanem az a tény, hogy a Mindszenty-per kapcsán a magyar hatóságok tudomást szereztek arról, hogy az egyik legfontosabb közvetítő csatorna a svájci követség. A magyar prímás 1949. évi pere tehát a szentszéki–magyar kapcsolatok általános befagyása mellett a belső egyházi kommunikációban is fordulópontot eredményezett. A bizalmas információk továbbítására ezt követően használt csatornák megbízhatóságát ellenőrző 1950. évi szentszéki belső vizsgálat mindenesetre arra az eredményre jutott, hogy a budapesti olasz követségen keresztül változatlanul biztonságosan el lehet juttatni a magyar egyházhoz a legfontosabb információkat. A rendezvény részletes programja itt olvasható.