Intézetünk tudományos munkatársa, Csákó Judit 2022. május 2–3-án részt vett a Zadari Egyetem Angevins in East Central and Southeastern Europe in the 14th Century címmel megrendezett nemzetközi konferenciáján (a rendezvény programja itt olvasható). Előadásában (Was Louis the Great betrayed by his barons under the walls of Zadar? The 1346 Dalmatian campaign of the king of Hungary in the mirror of sources) azt vizsgálta, hogy az elbeszélő források milyen hagyományokat rögzítenek annak a hadjáratnak a kudarcával kapcsolatban, amelyet I. Lajos magyar király a velencei ostrom alá vett Zára felmentésére vezetett 1346 tavaszán (a kutatás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával valósult meg, a projekt azonosítója: PD 128405). A Byzanz und das Abendland / Byzance et l’Occident VIII. címmel 2022. május 23–25-én az ELTE Eötvös József Collegiumában megtartott nemzetközi konferencián (a program elérhető itt) pedig a magyarok 954. évi lotharingiai és galliai kalandozását mutatta be (Les incursions hongroises en 954 et leurs sources).