A legnagyobb magyar szociális szervező: Kerkai Jenő jezsuita munkássága és mai üzenete címmel 2022. november 5-én konferenciát szervezett a Kerkai Jenő Jezsuita Szociális Központ és a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia a Párbeszéd Házának Pázmány Péter konferenciatermében. A rendezvényen intézetünk több munkatársa is részt vett: Molnár Antal tudományos tanácsadó, igazgató szekcióelnökként, Gyáni Gábor kutatóprofesszor előadóként, továbbá Balogh Margit tudományos tanácsadó, osztályvezető és Fejérdy András tudományos főmunkatárs, igazgatóhelyettes szintén előadóként, valamint a kerekasztal-beszélgetés résztvevőiként.


kerkaikonf jezsuita.hu2Fotó: Munkácsi Péter

A tanácskozás tíz előadás, egy kerekasztal-beszélgetés és egy személyes, videós visszaemlékezés segítségével mutatta be Kerkai Jenő, a KALOT (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete) alapítója életpályáját, a KALOT közösségét, a korabeli jezsuita rendet és a szociális mozgalmak szélesebb kontextusát – olvashatjuk a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának honlapján megjelent beszámolóban

Az első, Korabeli szociális törekvések, félbemaradt reformkor Magyarországon című szekcióban Gyáni Gábor, intézetünk kutatóprofesszora a 20. század első felének szociális mozgalmairól és hazai szociálpolitikai kontextusáról tartott előadást. A második, A kortárs jezsuita szociális inspirációk című szekcióban Balogh Margit, intézetünk tudományos tanácsadója, osztályvezetője, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont általános főigazgató-helyettese KALOT és jelentősége című előadását hallgathatta meg a közönség.

gyanigabor kerkaikonf tti2Gyáni Gábor előadása

A rendezvény A KALOT kibontakozása – működése, eredményei, valamint fontosabb munkatársai és egyházi vonatkozásai című szekciójának elnöke Molnár Antal, intézetünk igazgatója, tudományos tanácsadója, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főigazgató-helyettese volt. Ebben a részben hangzott el Fejérdy András, intézetünk igazgatóhelyettese, tudományos főmunkatársa Nagy Töhötöm, a KALOT és XII. Piusz pápa keleti politikája című előadása is. 

Molnár Antal zárszavában hangsúlyozta, hogy a két háború közötti magyarországi katolikus egyházban nagyon sok kiemelkedő személyiség működött, akik elkötelezetten dolgoztak az egyház és a társadalom reformján. Tették mindezt jelentős nemzetközi kitekintéssel, az aktuális társadalmi kérdések iránti kiemelkedő fogékonysággal és nem mindennapi bátorsággal. A konferencia talán legfontosabb tanulsága számunkra az a kérdés: mi, a mai magyarországi katolikus egyház papjai és hívei méltó örökösei vagyunk-e az elődeinknek?

Az előadókat egy kerekasztal-beszélgetés követte, amelyet Koronkai Zoltán SJ moderált, a résztvevői pedig Mészáros József, Balogh Margit és Fejérdy András voltak, kiegészülve Kovács Gergellyel, Mindszenty József bíboros boldoggá avatási eljárásának viceposztulátorával.

kerkaikonf jezsuita.huFotó: Munkácsi Péter

A KALOT politikai szerepvállalása kapcsán szóba került a Horthy-korszakhoz való viszonyulás kérdése, Mindszenty szerepének és a modus vivendi értékelése. Emellett beszélgetés bontakozott ki arról, hogy a klerikális felügyelet alatti politika vagy egy autonóm keresztény párt lett volna-e kívánatosabb, és arról is, hogy létezik-e politikai katolicizmus, és az szolgálja-e az egyház evangelizációs törekvését – számol be a rendezvényről szóló hír.

A konferencián ezután átadták a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület Kerkai-díját, este pedig jótékonysági koncertet tartottak az arlói romamisszió javára.

Neulinger Ágnes, a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia újságíró-tanfolyamos hallgatójának tudósítása itt olvasható a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának honlapján.