2022, az Aranybulla kiadásának 800. évfordulója számos konferenciát hívott életre, ezek közé tartozott a Bölcsészettudományi Kutatóközpont intézetei részvételével a Magyar Tudományos Akadémián, a Magyar Tudomány Ünnepe sorozat keretében megtartott Aranybulla 800 konferencia is.

Az érdeklődő közönséget Zsoldos Attila, a intézetünk kutatóprofesszora, az MTA rendes tagja, az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztályának osztályelnöke, valamint Molnár Antal, intézetünk igazgatója, tudományos tanácsadója, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főigazgató-helyettese köszöntötte. A konferencia levezető elnöke Weisz Boglárka, intézetünk tudományos főmunkatársa, a Középkori Osztály osztályvezetője volt.

A konferencián Zsoldos Attila előadása, Az Aranybulla magyar fordításai áttekintette az Aranybulla-fordítások egymástól eltérő megoldásait, elsősorban azokra a különbségekre koncentrálva, amelyek túlmutatnak a nyelvi megformálás alakításában kínálkozó lehetőségeken. A vizsgálattal mód nyílt annak felmérésére, hogy egyfelől a különböző korokból származó fordítások mennyiben tükrözik az adott időszak történettudományának eredményeit, másfelől az oktatásban (is) használt változatok megoldásai miként alakították a történeti köztudatban élő Aranybulla-képet. Az Aranybulla 16. századi fordításának elemzése ugyanakkor képet adott arról, mennyit értett a kora újkor embere a már akkor is több száz éves dokumentum tartalmából.

A tanácskozás középpontjában nem az Aranybulla, azaz a kiadásához vezető út, a szöveg elemzése állt, hanem az a szellemi és építészeti környezet, amelyben a törvény megszületett, valamint az a hatás, amelyet évszázadok alatt kifejtett. Az előadások jól szemléltették az egyes intézetekben folyó kutatások összetartozását, továbbá a bölcsészettudományok mellett a természettudományok és az informatika kínálta lehetőségeket is felhasználták. 

A konferenica valamennyi előadásáról készült beszámoló itt olvasható a Bölcsészettudományi Kutatóközpont honlapján.

A videófelvétel az előadásokról az MTA YouTube-csatornáján: