2022. november 22. és 24. között nemzetközi konferenciát rendeztek Varsóban, amelyen Koloh Gábor, intézetünk tudományos munkatársa egy 19. századi protestáns közösség életét és az egyházi fórummal való kapcsolatát mutatta be.


316320246 669881907929107 4582974997029313363 nHangulatkép a konferenciáról. Forrás: DHI Warschau Facebook

A Zakazany owoc. Życie seksualne a Kościoły w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni wieków [Tiltott gyümölcs. A szexuális élet és az egyházak Közép-Kelet-Európában a különböző korszakokban] című tanácskozáson Koloh Gábor Szexualitás a 19. századi magyar református falvakban címmel tartott előadást.

A 18. század végétől fokozatosan megváltozott az egyházak normatív szerepe. Ezt bizonyítja, hogy a Habsburg Birodalomban a felvilágosult abszolutizmus rendelkezései megfosztották az egyházi bíráskodást a testi fenyítés alkalmazásának jogkörétől. A közösség lelki életének felügyelete és a közösség rendjének fenntartása azonban továbbra is a helyi egyház feladata maradt.

koloh gabor fenykepKoloh Gábor

Koloh Gábor előadásában a Habsburg Birodalom részét képező Magyar Királyságban egy protestáns közösség életét és az egyházi fórummal való kapcsolatát mutatta be. Az egyházjogi normák és értékek érvényesítésére való törekvés tükröződik a presbiteri jegyzőkönyvek bejegyzéseiben. A presbitérium, amelyet a lelkész vezetett, és amelyet néhány prominens helyi lakos alkotott, a református falvak legfontosabb jogi színtere volt. Ez volt az a fórum, amelyhez a lakosok minden olyan ügyben fordultak, amely a családi élet nyugalmát zavarta, de a presbitérium idézte be azokat is, akiknek a viselkedését helytelennek ítélte.

316185396 669881504595814 3468574687615673472 nHangulatkép a konferenciáról. Forrás: DHI Warschau Facebook

A délnyugat-magyarországi Vajszló presbiteri jegyzőkönyvei félszáz ilyen esetet dokumentálnak 1824 és 1867 között. A gyakran szexuális jellegű ügyek sokszor a házastársak közötti veszekedésekkel, különéléssel és családon belüli erőszakkal kapcsolatosak. A presbitérium célja a családi béke helyreállítása mellett a botrány elkerülése, illetve a megbomlott közösségi norma helyreállítása volt. A keresztény tanítás normáira nem történik hivatkozás az erkölcsi szabályok érvényesítésében. Sőt, a feljegyzésekből kifejezetten kiderül, hogy a hatóságok a házasságtörést önmagában nem tekintették bűnnek. Sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a házasságtörés gyakorlati következményeinek: a rágalmazás, a különválás és a visszaélés nemcsak a család számára jelentett problémát, hanem a közösség életére is kihatott. A lelki hatások mellett a közösségi rend felbomlásának egyértelmű gazdasági következménye is volt, mivel az érintetteket elvonta a szokásos munkájuktól. Ez pedig a feudális korszakban nem volt elhanyagolható szempont.

Az előadó egy szintén református, de Magyarország egy másik részén élő közösséggel is párhuzamot vont. A délkelet-magyarországi Szeghalom presbiteri jegyzőkönyvei hasonló tendenciát mutattak. Az összehasonlításból az is kiderült, hogy a megcsalás és a házasságtörés különösen akkor vált problematikussá, ha az ismétlődött és ezzel megsértette a fennálló közösség békéjét.

A konferencia meghívója letölthető.