2023. április 4. és 5. között régiótörténeti tudományos konferenciát szervezett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézete Az egyházak kultúraközvetítő szerepe Északkelet-Magyarországon a 16–20. században címmel Egerben. A rendezvényen előadást tartott Mihalik Béla Vilmos, intézetünk tudományos főmunkatársa is.

eke mb ttiMihalik Béla Vilmos előadása. Fotó: Szepesi Áron

A négy püspök évszázada. Az Egri Egyházmegye történetének fordulópontjai és forrásai (1699–1799) című előadásban elhangzott, hogy az 1699 és 1799 közötti évszázadban négy püspök (Telekesy István, Erdődy Gábor Antal, Barkóczy Ferenc és Eszterházy Károly) váltotta egymást az Egri Egyházmegye élén. A török hódoltságot és a Rákóczi-szabadságharcot követően hosszan tartó béke köszöntött az országrésznyi püspökségre. Ez lehetőséget adott az egyházmegye újjászervezésére, ám minduntalan újabb problémák merültek fel. A 18. században végbemenő változásokat jól jellemzi két számadat: míg 1715-ben, Telekesy István halálakor 72 plébániát írtak össze, addig 1799-ben, Eszterházy Károly halálakor már 353 plébánia várta a híveket. A püspökök a trienti katolicizmus bevált eszközeivel igyekeztek a nehézségekre megoldást találni: zsinat, egyházlátogatások, egyházmegyei szabályzatok, a püspöki kormányzat reformja.

Előadásában Mihalik Béla azt vizsgálta, hogy melyek voltak a főbb fordulópontok az egyházmegye 18. századi történetében, és melyek azok a nagyobb forráscsoportok, amelyek az egyházmegye kormányzatától a mindennapi vallásosság tapasztalatáig segíthetnek feltárni ennek az évszázadnak a főbb tendenciáit.

A konferenciáról az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oldalán megjelent beszámoló itt olvasható.