Intézetünk tudományos főmunkatársa, Tóth Gergely Az önmagát megalkotó szobor. Bél Mátyás elfeledett (ön)életrajza 1746-ból címmel tart előadást 2022. március 8-án (kedden) 11:00 órai kezdettel Intézetünk Tanácstermében (Humán Tudományok Kutatóháza, Bp. 1097 Tóth Kálmán u. 4., B. ép., V. em.). A rendezvényen a hatályos főigazgatói utasítás értelmében maszk viselése kötelező. A meghívó itt olvasható.

Bél Mátyásról (1684–1749), a jeles történetíró-geográfusról még életében megjelent nyomtatásban egy tekintélyes hosszúságú életrajz 1746-ban, amely aztán a későbbi biográfiák kiindulópontja lett. A szakirodalom kevéssé foglalkozott ezzel az ősforrással, noha annak jelentőségét nemcsak a benne lévő információk jelentik, hanem az is, hogy e szöveg – megalapozott véleményünk szerint – Bél saját alkotása, amelyen aztán a kiadó csak keveset változtatott. Az előadásban a fenti megállapításból kiindulva azt szeretném megvizsgálni, hogy Bél hogyan prezentálta ebben az írásában fordulatos életét, ifjúkori megpróbáltatásait, későbbi munkásságát a tudós közönség felé – mit tartott fontosnak kiemelni, mit hallgatott el; hogyan konstruálta meg saját emlékezetét. Egyben az (ön)életrajz egyes adatait is megvizsgálom, és szembesítem más forrásokkal. Az előadásban emellett röviden ismertetném Bél Mátyás modern életrajzának, vagyis egy új Bél Mátyás-monográfiának a megírására vonatkozó tervemet is.