2020. november 3-án elhunyt intézetünk volt munkatársa, Vida István történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja, a 20 századi magyar és nemzetközi kapcsolatok történetének kiemelkedő kutatója. 1963-tól 2000-ig dolgozott intézetünkben (1986-tól osztályvezetőként), majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára lett. Fő kutatási területe a 20. század magyar politikatörténete volt, különös tekintettel a Független Kisgazdapártra és az 1945 utáni diplomáciatörténetre. Volt kollégánk temetésére 2020. november 19-én került sor.