A Bölcsészettudomományi Kutatóközpont kiadásában megjelent Ács Pál és Székely Júlia könyve: A reneszánsz reneszánsza. Beszélgetések Klaniczay Tiborról és a reneszánszkutatásról. Előszó: Molnár Antal. A magyar reneszánszkutatás a rendszerváltás előtti évtizedekben virágkorát élte. Ezt a mozgalmas tudománytörténeti időszakot eleveníti föl a kötet 37 mélyinterjú formájában. A könyvről készült videóklip itt nézhető meg.

A beszélgetések középpontjában a nagy hatású irodalomtörténész, Klaniczay Tibor áll. Zseniális szervezőkészséggel és szellemi vonzerővel, magas tudományos mércét képviselve egész országot átfogó, több száz fős, multidiszciplináris kutatóhálózatot hozott létre.  A magyar eredményeket a határokon túl is ismertté tette, külföldieket is bevonva a hazai reneszánszkutatásba. Hirdette, hogy Magyarországot múltja és jelene Európához köti. Az interjúk felidézik azoknak a kiváló egyetemi professzoroknak az életútját is, akik a Klaniczay vezette akadémiai munkacsoporttal együttműködve önálló iskolákat hoztak létre, fiatalok sokaságát kapcsolva be a kutatómunkába. A reneszánszkutatók sokszínű társaságának értékközösségként is működő tagjai a valódi tudományos munka szabadságának légkörében tevékenykedhettek. Kötetünkben Klaniczay egykori munkatársai, a hálózat jelentős alakjai és a társtudományok tekintélyes képviselői szólalnak meg. A könyv olyan oral history, amely a múltról beszél, de a mának szól.

 

A kötetben megszólalnak:

Balázs Mihály, Bene Sándor, Bíró Ferenc, Bitskey István, Amedeo Di Francesco, Fodor Pál, Galavics Géza, Gecsényi Lajos, Hausner Gábor, Herner János, Horváth Iván, Jankovics József, Jankovits László, Karafiáth Judit, Keserű Bálint, Keserű Gizella, Klaniczay Gábor, Kovács András, Kőszeghy Péter, Marosi Ernő, Mikó Árpád, Monok István, Németh S. Katalin, Armando Nuzzo, Ötvös Péter, Pajorin Klára, Péter Katalin, Petneki Áron, Ritoókné Szalay Ágnes, Sántha Teréz, Sárközy Péter, Szentmártoni Szabó Géza, Szilasi László, Szörényi László, Trương Đăng Dung, Virágh László, Vizkelety András, Voigt Vilmos.