Bővített, átszerkesztett, angol nyelvű változata jelent meg a napokban az Új korszak határán: Az európai államok hadügye és hadseregei a mohácsi csata korában című tanulmánykötetnek. A B. Szabó János és intézetünk osztályvezetője, tudományos tanácsadója, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont c. főigazgatója, Fodor Pál szerkesztésében 2019-ben kiadott könyv célja az volt, hogy „a mohácsi csata egyetemes hadtörténeti összefüggéseinek jobb megértéséhez” kínáljon fogódzókat. A korábbiak mellett öt új tanulmány kapott helyett benne, amelyek részben további országok (Svájc, skandináv államok) hadügyéről, részben a kor általános hadügyi változásairól (pénzügyek, lőfegyverek, taktika stb.) adnak áttekintést. A kötet borítója és címnegyede itt, a tartalomjegyéke pedig itt olvasható. További információk itt olvashatók.