Tovább bővült a hódoltság kori gazdaság-, társadalom-, had- és helytörténeti kutatások számára egyaránt gazdag forrásanyagot szolgáltató Oszmán összeírások gyűjteménye című adatbázis. Az oszmán források feltárása, feldolgozása és vizualizálása az NKFIH (OTKA K 108919, 132475, 132609 számú pályázatok) támogatásával folyamatosan zajlik A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu defter) feldolgozása című projekt keretében, amely a Magyar Nemzeti Levéltár és Intézetünk együttműködésével jött létre. További részletek itt olvashatók.