"A neoabszolutizmus és a provizórium kronológiai kötete elsődlegesen a Habsburg-birodalom polgári forradalmakat követő egységesítő modernizációjának politika-, kormányzat-, társadalom-, gazdaság- és kultúrtörténeti teljességét és a meghatározó hatalompolitikai tényezők egészét kísérelte meg a kölcsönösen összefüggő események időrendjében ábrázolni a Magyar Korona országaiban." (részlet a bevezetésből). A kötet címlapja itt látható.

"A munkálat az MTA Történettudományi Intézetében 2004-ben Glatz Ferenc kezdeményezésére indult Nemzeti történelem kronológiában elbeszélve c. kollektív projekt terméke, amely a magyar történelem kronológiai adatbázisának időbeli pontosítását, tartalmi-tematikai bővítését, földrajzi határainak kiterjesztését, új források bevonását és új ábrázolási eszközök alkalmazását tűzte ki célul. A korszak kronológiájának újraírásához az új évezred első évtizedében megnyíló forrásadottságok, a birodalmi törvénylap (Reichsgesetzblatt) és a hivatalos Wiener Zeitung digitális hozzáférhetősége, valamint az osztrák minisztertanácsi jegyzőkönyvek közzététele nyitottak teljesen új perspektívát. Ez tette lehetővé a korábbi nyomtatott szakirodalom ellentmondó időbeli adatainak kiküszöbölését, a hiányos tartalmak kiegészítését, új adatok és összefüggések egész sorának feltárását és beépítését." (részlet a bevezetésből)

A kötet megvásárolható, illetve megrendelhető a BTK Történettudományi Intézetben (Humán Tudományok Kutatóháza, Bp. 1097 Tóth Kálmán u. 4., B. ép., 4/44. szoba; tel.: 06-1-224-6700/4624, 4626-os mellékek, e-mail: ; ), valamint a Penna Bölcsész Könyvesboltban hétfő–szerda–péntek 13:00 és 17:00 óra között (Bp. 1053 Magyar u. 40. tel.: 06-30-203-1769, e-mail: ), továbbá terjesztőinknél.