„Nekünk nincsenek gyarmataink és hódítási szándékaink.” Magyar részvétel a Monarchia gyarmatosítási törekvéseiben a Balkánon (1867–1914) címmel megjelent intézetünk osztályvezetője, tudományos főmunkatársa, Csaplár-Degovics Krisztián új kötete. A monográfia az eddig méltatlan módon mellőzött és gyakorlatilag tabutémának számító gyarmatosítás kérdését vizsgálja az Osztrák–Magyar Monarchia balkáni politikája kapcsán. A kötet védőborítója itt látható.

A szerző publikálatlan levéltári forrásokra támaszodva és a publikált forrásokat újraolvasva mutatja be Bosznia-Hercegovina és Albánia példáin keresztül, hogy az osztrák–magyar külpolitika miért is tekinthető koloniálisnak. A magyar országgyűlés képviselőházának naplói alapján arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar politikai és gazdasági érdekcsoportok milyen aktívan bekapcsolódtak e politika alakításába.

A kötet a Magyar Királyság állampolgárain keresztül tárgyalja a Monarchia imperialista és koloniális politikáját. A bosznia-hercegovinai események elemzése során Kállay Béni közös pénzügyminiszter tevékenységét és annak hatásait állítja középpontba. Az Albániát érintő elképzeléseket és diplomáciai tevékenységet báró Nopcsa Ferenc személyén keresztül vizsgálja.

A kötet megvásárolható, illetve megrendelhető a BTK Történettudományi Intézetben (Humán Tudományok Kutatóháza, Bp. 1097 Tóth Kálmán u. 4., B. ép., 4/44. szoba; tel.: 06-1-224-6700/4624, 4626-os mellékek, e-mail: ; ), valamint a Penna Bölcsész Könyvesboltban hétfő–szerda–péntek 13:00 és 17:00 óra között (Bp. 1053 Magyar u. 40. tel.: 06-30-203-1769, e-mail: ), továbbá terjesztőinknél.