Megjelent az Új korszak határán: Az európai államok hadügye és hadseregei a mohácsi csata korában című tanulmánykötet második, bővített kiadása. A korábbiak mellett öt új tanulmány kapott helyett benne, amelyek részben további országok (Svájc, skandináv államok) hadügyéről, részben a kor általános hadügyi változásairól (pénzügyek, lőfegyverek, taktika stb.) adnak áttekintést. A B. Szabó János és Fodor Pál szerkesztésében először 2019-ben kiadott, most megújult előszóval és bevezető tanulmánnyal napvilágot látott könyv célja az, hogy a mohácsi csata egyetemes hadtörténeti összefüggéseinek jobb megértéséhez kínáljon fogódzókat. További részletek itt olvashatók.