A Magyar Tudományos Akadémia Lendület Programjának célja a hazai fiatal kutatóbázis erősítése azáltal, hogy lehetőséget teremt a nemzetközi szinten legkimagaslóbb teljesítményű kutatóknak önálló kutatócsoportok létrehozására, valamint a sikeresen elindult kutatócsoportok kutatásainak folytatására. Ez évben 19 új kutatócsoport jött létre, amelyek egyikét (Munka, társadalom és politika: munkahelyi kultúrák a szocializmus magyar modelljében, összehasonlító elemzés) Intézetünk osztályvezetője, tudományos főmunkatársa, Horváth Sándor vezeti, akinek ezúton is gratulálunk! További részletek itt olvashatók az MTA honlapján.

 

A kutatás azt vizsgálja, hogy miben különbözött a szocializmus Magyarországon a többi szocialista ország berendezkedésétől? Milyen munkahelyi kultúrákat hozott létre, milyen társadalmi és történelmi gyökerei vannak a magyar szocializmus modelljének? Miért lehetett a második gazdaságban (maszek, gmk, fusi, háztáji, kaláka) másként dolgozni és fogyasztani? Az összehasonlító kutatás középpontjában a munkahely áll, azt vizsgálva, hogy a különböző munkahelyeken kialakult társadalmi és mindennapi kapcsolatok hogyan alakították a társadalmi viselkedés mintáit, beleértve a fogyasztást, a politikai részvételt és a moralitást. Mindennek feltárásával a kutatás arra keresi a választ, hogyan határozták meg a munkaszervezeti formák a társadalmi kapcsolatokat Magyarországon. A kutatás a huszadik századi munkakultúra változásának megismerésén túl fontos elméleti eszközöket hoz létre a kelet-közép-európai államszocialista rendszerek hosszú távú és összehasonlító vizsgálatához, és növeli a társadalmi önreflexió lehetőségét. A téma megközelítéséhez egy korjelző videó itt tekinthető meg.