Amicus Facultatis-díjat vehetett át Ács Pál, intézetünk ny. tudományos tanácsadója az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2022. november 11-én.

dij1 acs pal tti

A kari szabályzat értelmében az Amicus Facultatis-díj adományozható évente olyan oktatóknak, szakértőknek, támogatóknak (önkénteseknek, külsős óraadóknak, szakmai együttműködő partnereknek), akik „áldozatos tevékenységükkel segítik a kar munkáját, kiválósági céljainak elérését. A kar ezen díjjal fejezi ki nagyrabecsülését és háláját segítői áldozatos tevékenységéért.”

A laudációban elhangzott, hogy Ács Pál huszonkét éve tanít megszakítás nélkül az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Kezdetben a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, majd egy évtizede a Történeti Intézet munkáját is segíti. Utóbbiban a graduális képzés minden formájában vezet szemináriumokat, alap-, mester- és tanárszakos hallgatói egyaránt nagyon pozitív visszajelzéseket adtak róla, és több szakdolgozó munkáját is irányította.

dij4

Kurzusai elsősorban a 16-18. századi eszme- és vallástörténetre, művelődésre, a korabeli tudományos és irodalmi kapcsolatrendszerre összpontosítanak. Összetett, interdiszciplináris megközelítési módja hiánypótló a karon. Graduális órái mellett mindkét kapcsolódó doktori iskolában aktív szerepet vállal a doktoranduszok felkészítésében. Évek óta külső tagja a Kari Habilitációs Bizottságnak és 2021-től párhuzamosan a Kari Tudományos Bizottságnak is.

Testületi munkáját lelkiismeretesen és nagy szakértelemmel végzi. Jelenleg is aktív levéltári kutatómunkát végez, hazai és nemzetközi tudományos projektek résztvevője és több nemzetközi tudományos testület tagja, illetve tisztségviselője.