Eszik Veronika, intézetünk tudományos segédmunkatársa is előadást tartott a 2022. október 27. és 28. között a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megrendezett A város megjelenítésének mediális változatai ‒ Humántudományok, építészet, kommunikációelmélet című tudományos konferencián.


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpontjának Politika- és Államelméleti Kutatóintézete szervezésében megvalósuló tanácskozáson több mint harminc előadás hangzott el, a tíz szekcióból három irodalomtörténeti, kettő-kettő történettudományi és filozófiai, egy-egy építészeti, illetve antropológiai, szociológiai és kultúrkritikai szempontból vizsgálta a város megjelenítésének különböző mediális változatait.

4 a varos politikai es esztetikai megjelenitesei 2022 2Kép: uni-nke.hu

Eszik Veronika A város irodalmi reprezentációi című szekcióban adott elő „Szürke szörny, Fiume a neved” – a racionalizált városszövet keltette veszteség- és ellenérzések a 19. század végi horvát irodalomban címmel. Az előadásban elhangzott, hogy Fiume dualizmus kori növekedéstörténete sokat tárgyalt várostörténeti téma. Ritkábban kutatott az a folyamat, ahogyan ettől a látványos változástól széttöredezik a város építészeti stílusegysége, valamint a korábbi társadalmi és térbeli kapcsolatok. A változások nyomán fogant veszteségérzést rögzítő városkritikus diskurzus egyúttal a modernizációt általában sem látja üdvtörténetnek, és ez kiélesedik, ha a haladás vezénylői „mások”, kívülről érkezők. Ezért a veszteség- és idegenségérzés gyakran a nacionalizmus nyelvén fogalmazódik bírálattá.

Az előadásban Eszik Veronika a 19. század végi horvát irodalom városkritikus hangjait elemezte Fiume példáján. A címben szereplő szürke szörny Antun Barac irodalomtörténész Fiume-ellenes kirohanásában olvasható, amely 1919-ben született, amikor a város nem mutatott hajlandóságot a jugoszláv államalakulathoz tartozáshoz. A szerző szemében ezért nincs igazi arca és valódi esztétikája sem. Az előadás ehhez hasonló, a város fizikai valóságát különböző értékrendszerek szerint megítélő irodalomból válogatott.

A rendezvényen a Bölcsészettudományi Kutatóközpont munkatársai közül többen is tartottak előadást, a beszámoló itt olvasható a BTK honlapján.