Intézetünk angol nyelvű tudományos folyóirata, a Hungarian Historical Review 2022. december 9-én ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját. Az ünnepi rendezvényen köszöntőt mondott Horváth Sándor, intézetünk tudományos főmunkatársa, osztályvezetője, a lap főszerkesztője. Az elmúlt évtized működését Demeter Gábor, intézetünk tudományos főmunkatársa foglalta össze statisztikai kimutatások segítségével, amelyek mind a lap szerzői, mind olvasói tekintetében széles nemzetközi lefedettségre mutattak rá.

hhr10btk btk

A lektorált társadalom- és bölcsészettudományi folyóirat tíz év alatt megjelent negyven lapszámában több mint kétszázhetven tanulmány látott napvilágot angolul, amelynek 35%-a külföldi intézményekből érkezett.

A lapban megjelenő cikkeket a világ több mint kétszázötven intézményéből havonta átlagosan háromezren töltik le rendszeresen a honlapjáról (www.hunghist.org) és a JSTOR adatbázison keresztül (https://www.jstor.org/journal/hunghistrevi ), ami kiemelkedő láthatóságot biztosít a magyar történetírásnak külföldön.

hhr10

A magyar, kelet-közép- és délkelet-európai történelemmel foglalkozó periodika kiadványai rendelkeznek DOI (Digital Object Identifier) azonosítóval. Ezzel a hiánypótló folyóirat lehetővé teszi, hogy a regionális történetírás elérhetővé váljon a nemzetközi olvasóközönség számára, és része legyen a szélesebb nemzetközi tudományos diskurzusnak.

A magyar és regionális történelemről szóló párbeszédet transznacionális kontextusban ösztönző lap szerepel az ERIH – European Reference Index for the Humanities listáján is, amely a bölcsészet- és társadalomtudományok területén megjelenő, legfontosabb európai tudományos folyóiratokat tartalmazza.

A Hungarian Historical Review szerkesztői az ünnepi rendezvényen a tavalyi év legjobb, fiatal szerzőtől származó cikkét díjjal jutalmazták. Egyhangú döntés alapján a szerkesztőség Lászlófi Violának adta át az elismerést.

img 8118Lászlófi Viola

A díjazott tanulmány az alábbi linken olvasható.