nagyszeben csoportA Magyar–Román Történész Vegyes Bizottság 21. tudományos ülését 2012. május 28. és június 1. között Nagyszebenben tartotta. A társadalmi szerkezetek és az önazonossági stratégiák témakörben hangzottak el referátumok. Intézetünket Szász Zoltán, a vegyes bizottság magyar tagozatának elnöke, Fónagy Zoltán és Tringli István tudományos főmunkatársak képviselték. Fodor Pál mb. főigazgató előadását távollétében olvasták fel a konferencia résztvevőinek. A vendéglátók Nicolae Endroiu akadémikus, a vegyes bizottág román tagozatának elnöke és a Paul Niedermaier akadémikus, a román tagozat alelnöke voltak. Az ülésekre a Román Tudományos Akadémia nagyszebeni Társadalom- és Humán Kutatóintézetében került sor. A konferencia résztvevői kirándultak Resinárra, Kis- és Nagydisznódra, Kercre és Felsőszombatfalvára.

nagyszeben bizottsag1nagyszeben bizottsag2nagyszeben bizottsag3

Az előadók és az előadások címei:

Tringli István: A nemesség határán. Nemes asszonyok nem nemes férjei és gyermekeik a középkori Magyarországon

Maria Ţiplic: A szász elit székhelyei (1140–1350) – önazonossági jelkép

Nagy Levente: Egyszerre magyar, horvát és olasz. A Zrínyi család önazonossága és társadalmi–politikai stratégiája

Ioan Drăgan: Román nemesek és kisnemesek Erdélyben a 15–17. században

Anton Dörner: Az erdélyi fejedelmi udvar társadalmi összetétele a 17. század második felében

Ileana Căzan: Magyarok a 17–18. századi román krónikákban

Miskolczy Ambrus: Erdély népessége a 18. században. (Források, vitás kérdések és értelmezések)

Pál-Antal Sándor: A székelyek társadalmi rétegződése a 18. században

Remus Cămpeanu: Inochentie Micu püspök tervei az erdélyi román társadalom fejlesztéséről a 18. század második felében

Fónagy Zoltán: Asszimiláció és urbanizáció. A budapesti németség, 1851–1940

Szász Zoltán: Az arisztokrácia identitásreformja a 19–20. század fordulóján Magyarországon

Fodor Pál: Az oszmán elit identitás- és magatartásformái. Vallás és etnicitás

Vasile Ciobanu: Társadalmi struktúrák és nemzeti identitás a szászoknál 1919 és 1940 között

Alexandru Ghisa: Az identitás változásai Közép-Európában (Ausztriában, Magyarországon és Romániában) a vasfüggöny leomlása után