TSz 2020 01 B1 kicsiTANULMÁNYOK
Ribi András • A budai káptalan országos hatáskörének kezdetei 371
Somogyi László • A Nagy Háború szürke zónája. A váci civil internálótábor működésének története 399
Fodor Gábor • Egy magyar kórház Konstantinápolyban 413
Turbucz Dávid • Régi források, új értelmezési lehetőség. Horthy Miklós fővezéri tevékenysége 425
Buzgó Gábor • Földreform a Bihar vármegyei Nagylétán az 1920-as években 453
Fuchs György • A Dolesch–Velich-ügy. Nyilas tisztviselők internálása Pest megye Kiskőrösi járásában 1944 nyarán 471

FORRÁS
Kornis Gyula: Napló (Közreadja: Dévényi Anna) 497