TSz 2020 01 B1 kicsi

HADSEREGELLÁTÁS MAGYARORSZÁGON A KÉSEI RENDISÉG IDEJÉN
Szijártó M. István • Bevezető megjegyzések 523
Bagi Zoltán Péter • Előzmények. A hadseregellátás problémája a tizenöt éves háborúban 527
Lázár Balázs • A császári-királyi hadsereg ellátási rendszere a Magyar Királyságban az 1751. évi szabályzattól 1815-ig 549
Oross András • Egy hagyományos üzlet. A győri vár katonaságának ellátása a 18. század első felében 565
Schramek László • A megyék szerepe a hadi szállításokban. Pest megye példája 577
Glósz József • Gabonakereskedelem és hadseregellátás 595

TANULMÁNYOK
Rab Irén • Johann Andreas Segner szerepe az első göttingeni csillagvizsgáló megépítésében 609
J. Nagy László • A magyar–arab kapcsolat és a rendszerváltás 627
Főcze János – Zahorán Csaba • Mérlegen a „Nagy Egyesülés”. Vita 1918-ról és Románia utóbbi száz évéről 641