60-1 borito

TANULMÁNYOK

Endrei Walter: Az európai textilnyomás fejlődési szakaszai 1

N. Kiss István: Uradalmi gazdálkodás Sárospatakon és Tokajban a XVI. század második felében 15

Spiesz Anton: A XVIII. századi textilmanufaktúiák történetéhez 31

Bogdán István: A lékai (hámori) papírmalom a XVIII. században 46

Mihalik Sándor: Adatok a légi magyar kerámiagyárak történetéhez 94

 

KÖZLEMÉNYEK

Endrei Walter: Az antik technika értékelésének revíziójáról 116

Hegedűs Zoltán: Honfoglaláskori vastárgyak és salakok metallográfiai vizsgálatának tanulságai 119

Varga János: Borkezelés a XVIII. század első felében 130

G. Sándor Mária: Adatok az eszterga magyarországi történetéhez 141

 

SZEMLE

Radomír Pleiner: Základy slovanského železářského hutnietví v českých zemích (Heckenast Gusztáv) 149

Pongrácz Pál: A mezőgazdasági jellegű ipari építészet emlékei. Malmok (Makkai László) 151

Agnes Geijer: Oriental Textiles in Sweden (Endrei Walter) 152

Impresszum, tartalom (pdf)