60-2-3 borito

A 16. évfordulóra 159

TANULMÁNYOK

Mályusz Elemér: Zsigmond király központosító törekvései Magyarországon 162

Makkai László: Az abszolutizmus társadalmi bázisának kialakulása az osztrák Habsburgok országaiban 193

Barta István: Széchenyi és a magyar polgári reformmozgalom kibontakozása 224

Kovács Endre: Az 1863-i lengyel felkelés és a magyar emigráció 241

Orbán Sándor: Az állam és a katolikus egyház megegyezése (1950) 281

 

SZEMLE

A nacionalizmus történelmi gyökereiről. Ankét a Magyar Tudományos Akadémián

Bevezető 310

Makkai László: A magyar nemzettéválás kezdeteiről 310

R. Várkonyi Ágnes: A Habsburg-ellenes szabadságküzdelmek feldolgozásának problémáihoz 313

Vörös Antal: A XVIII. század története értékelésének problémája 316

H. Balázs Éva: A reformkori nemesi nacionalizmus XVIII. századi gyökerei 319

Barta István: A magyar reformkor és 1848/49 nacionalizmusának néhány vonása 322

Varga János: Az osztályellentétek szerepe a nemzetiségi néptömegek 1848-i felkelésében 325

Sándor Vilmos: A magyar uralkodó osztályok nemzet-állam eszméje 328

Katus László: A nem magyar népek nacionalizmusának jellemvonásai és szerepe a soknemzetiségű Magyarországon 330

Hanák Péter: A magyar nacionalizmus néhány problémája a századforduló idején 335

Jemnitz János: A nemzetközi munkásmozgalom és a nacionalizmus 1914 előtt 341

L. Nagy Zsuzsa: Nacionalista jelszavak az ellenforradalom szolgálatában 1919-ben 347

Hajdú Tibor: A „demokratikus” nacionalizmusról 350

Márkus László: Szociáldemokratizmus és nacionalizmus a Horthy-rendszer idején 353

Csatári Dániel: A revizionizmus magyarországi és romániai hatása 356

Zárszó 360

 

HÍREK 361

 

HATÁRAINKON TÚL

A történettudomány elméletének kérdései a mai polgári történetírásban (I. Sz. Kon) 364

 

KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 381

Impresszum, tartalom (pdf)