61-3 borito

TANULMÁNYOK

H. Haraszti Éva: A chartista mozgalom gazdasági és társadalmi előzményeihez 411

Puskás Júlia: A magyarországi mezőgazdaság tőkés fejlődésének vizsgálata az 1895. évi üzemstatisztika adatai alapján 446

Jemnitz János: A háború és béke kérdése a II. Internacionálé koppenhágai kongresszusán 479

Baksai Zoltán: Adatok a Csepeli Vas-és Fémművek munkásainak bérviszonyaihoz 1931–1943 610

 

SZEMLE

Györffy György: Diplomata Hungarica antiquissima 1000–1196 625

Katus László: A nemzetiségtörténeti kutatások főbb problémáiról és a nemzetiségi munkacsoport munkájáról 636

 

HATÁRAINKON TÚL

Makkai László: A stockholmi történészkongresszus újkori szekciójának munkájáról 544 Külföldi vendégeink 647

Impresszum, tartalom (pdf)