58-1-2 borito

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

Barta István: Balásházy János pályafordulása 3

Varga János: A bihari nemesség hitelviszonyai a polgári forradalom előtt 21

Vörös Antal: Táncsics Mihály kiadatlan cikke a sajtószabadságról és a cenzúráról 55

Niederhauser Emil: A jobbágyfelszabadítás ós a nemzetiségi kérdés Kelet-Európában 76

Sándor Vilmos: Magyarország függőségének jellege a dualizmus korában 91

Georges Bourgin: Francia–német egyezkedés (1871) 114

M. Kondor Viktória: Megjegyzések Jókai Mór politikai szerepéhez a kiegyezést követő években 125

Puskás Julianna: Adatok a hadigazdálkodás kialakulásához és rendszeréhez Magyarországon az első világháború idején 130

Duczynska Ilona feljegyzései az 1318-as januári sztrájk előzményeiről (Közli: Tömöry Márta) 154

L. Nagy Zsuzsa: A Tanácsköztársaság dunántúli előzményeiről (1919 január–március) 174

Zsigmond László: Két dátum. Magyarország hadüzenetének (1241. június 27.) és németek által való megszállásának (1944. március 19.) előzményeihez 192

Heckenast Gusztáv: Adatok Bottyán János életéhez (1676–1682) 215

Benda Kálmán: Újabb adatok a magyar jakobinusok történetéhez 218

M. Somlyai Magda: Iratok a tiszántúli szegényparasztság földosztó törekvéseiről 1945-ben 221

 

SZEMLE

Benczédi László: Vita R. Várkonyi Ágnes „Thaly Kálmán” c. tanulmányáról 235

Heckenast Gusztáv: Az új magyar irodalomtörténetről 260

Szabad György: A társadalmi szerkezet átalakulásának kérdései az abszolutizmus korában 252

Szabolcs Ottó: Az új középiskolai történelmi tankönyvekről 262

 

HÍREK 267

 

HATÁRAINKON TÚL

A Voproszi Isztorii a németországi reformáció és a parasztháború jellegéről, illetve az első polgári forradalom kérdéséről. Mayer Mária 270

A Román Történettudományi Intézet 1958. évi munkaterve. Csatári Dániel 272

A Német Demokratikus Köztársaság levéltárainak magyar vonatkozású anyagai. Gonda Imre–Ránki György 274

Sándor Vilmos: Nagyipari fejlődés Magyarországon 1867–1900. Ism.: J. Puré Československý Časopis Historický 1957. IV. sz. 761–766. о. 276

Külföldi vendégeink 276

 

KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 279

Impresszum, tartalom (pdf)