TSZ 2013-2TANULMÁNYOK

E. Kovács Péter: Ceremónia és politika. Zsigmond bevonulásai Itáliában 1431–1433 351
Tóth Ferenc: „…méltóztassék kinevezni különleges ügynöknek”. A francia diplomácia magyar ágensei a hosszú 18. században 381
Völgyesi Orsolya: Ősi alkotmány és törvényhozói szabadság. Versengő politikai nyelvek a polgári törvények vitájában az 1832–1836-os országgyűlésen 401
Szarka László: Kisebbségvédelem, autonómia és revízió. Esterházy János szerepe a csehszlovákiai magyar politika alakításában 1932–1938 425

 

MŰHELY
Skorka Renáta: A csökkentett vámtarifájú út kialakulása I. Károly uralkodása alatt 451
Csermelyi József: Weispriachné háborúja. Egy 16. század eleji Sopron megyei konfliktus eseményei és értékelése 471
Mátyás-Rausch Petra: A szatmári nemesércbányászat igazgatása Báthory Gábor fejedelemsége idején (1608–1613) 491


MÉRLEG
Regesta Imperii XI. Regesten Kaiser Sigismunds (1410–1437) nach Archiven und Bibliotheken geordnet. Bd. 1. (Lakatos Bálint) 519
Pók Attila: A haladás hitele (Frank Tibor) 523