tsz2013 4TANULMÁNYOK

Solymosi László: Magyar főpapok angliai zarándoklata 1220-ban 527
Kenyeres István: A Habsburg Monarchia és a Magyar Királyság pénzügyei és hadi költségei a 16. század közepétől a 17. század első harmadáig 541
Szabó Péter : A maszk és a jelmez szerepe a kora újkori Magyarországon 569
Tóth Gergely: A magyar történetírás kritikája és megújításának programja az 1740-es évekből. Bél Mátyás és a Scriptores rerum Hungaricarum 593
Fónagy Zoltán: Levelezés a 19. századi Magyarországon 619
Klement Judit: Levelező vállalkozások. A levél mint műfaj a vállalkozások hétköznapjaiban a 19. század második felében és a 20. század elején 639

 

MÉRLEG
Magyar, művelődéstörténeti és lexikon (Monok István) 657
A Magyar néprajz (I–VIII.) és a történelem (Bognár Szabina) 665


MEGEMLÉKEZÉS
Katona Tamás (1932–2013) ravatalánál (Fodor Pál) 675