borito szemle 2014 2TANULMÁNYOK
Varga Bálint: Vármegyék és történettudományi reprezentáció a dualizmus kori Magyarországon 179
Ifj. Bertényi Iván: Állt 37 évet. Werbőczy István budapesti szobra 203
Miskolczy Ambrus: A nemzeti-legionárius állam ideológus újságírói: a filozófus, az antifi lozófus, a történész és a szociológus 231
Tóth Ágnes: Megfigyelési szempontok és megfigyeltek egy többnemzetiségű községben. Vaskút, 1950–1957 251
Baráth Magdolna: Válságkezelés a keleti blokkban Sztálin halála után 269

MŰHELY
Martí Tibor: „Jezsuita maradt-e Pázmány?” – Juan de Lugo bíboros állásfoglalása 1645-ben 287
Kalmár János: Pálffy János és a „lőcsei fehér asszony” 295
Verena Moritz: Néhány gondolat a katonai titkosszolgálatok I. világháború előtti működéséről 307
Hajdu Tibor: Az orosz vezérkar 1910–1913-as tervei az Osztrák–Magyar Monarchia és Németország elleni támadásra 315

SZEMLE
Borisz Sztojkovszki: A szerb történetírás a középkori szerb–magyar kapcsolatokról 329