tsz 2014 4AZ 1514-ES PARASZTHÁBORÚ EMLÉKEZETE
Erdélyi Gabriella: Egy felkelés arcai, avagy miért kell nekünk Dózsa? 539
Kiss Farkas Gábor: Taurinus Parasztháborúja. Kétértelműség és paradoxitás a Jagelló-kor humanista irodalmában 549
Tóth Gergely: Értelmezések fogságában. Az 1514. évi parasztháború a kora újkori magyarországi történetírásban 563
Szilágyi Márton: A Dózsa-kép az 1840-es évek magyar irodalmában 587
Tatai Erzsébet: Dózsa ’72. Dózsa György vizuális reprezentációja a Kádár-korszak idusán 595
Ács Pál: „Hamis barátok rebelliója”. Szűcs Jenő Dózsa-tanulmányai – 40 év után 611


TANULMÁNY
Bogdándi Zsolt: Fráter György bírói működésének emlékei Bácsi János formuláskönyvében 621


MŰHELY
Kármán Gábor: Kézcsók a pasának? Erdélyi követek Budán 639
Turbucz Dávid: A magyar történettudomány Horthy-képe (1945–1989) 663


VITA
Vita a dualizmus korának vidéki történettudományi műhelyeiről (Oláh Tamás, Varga Bálint) 689


MÉRLEG
Lucian Boia: Az első világháború. Viták, paradoxonok, újraértelmezések (Nagy Levente) 697