tsz2009 2kTANULMÁNYOK
Körmendi Tamás: A Gertrúd királyné elleni merénylet a külhoni elbeszélő forrásokban 155
Csukovits Enikő: A „tekergő kígyó” és a „sátán csatlósa”. Ellenségkép a középkori magyar királyi adománylevelek narrációiban 195
Varsányi Erika: Budapesti törvényhatósági választások 1930-ban. Az új fővárosi törvény (1930: XVIII. törvénycikk) megalkotása, hatása és következményei 207
Varga Zsuzsanna: „Földindulás” után. A hatalom és a parasztság Magyarországon az 1960-as évek első felében 231


ELŐADÁSOK A TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETBEN
Gyáni Gábor: A mindennapi élet mint analitikus kategória. A társadalomtörténet-írás lehetséges új útja 259


MŰHELY
Martí Tibor–Monostori Tibor: Olivares gróf-herceg külpolitikai koncepciója és Pázmány Péter 1632. évi római követségének előzményei 275


DOKUMENTUM
Andreas Schmidt-Schweizer–Dömötörfi Tibor: „Kijelentette: nem érdekük, hogy az NDK-ból tömegesen meneküljenek az NSZK-ba.” Két dokumentum a Magyarországra menekült keletnémet állampolgárok és a nyugatnémet–magyar kapcsolatok történetéhez 1989. augusztus elején 295

 

Impresszum, tartalom (pdf)