tsz2008 1kGlatz Ferenc: Az MTA Történettudományi Intézet jövőjéről, 2007 1


TANULMÁNYOK
Glück László: A máramarosi só kereskedelmének útvonalai a 16. század közepén 11
Molnár Antal: A Novi Pazar-i kápolnaviszály (1627–1630). A Raguzai Köztársaság és a balkáni katolicizmus a 17. század első felében 39
Lugosi András: Minden másképpen van? A Karinthy család története és az emlékezés generációk közötti transzferje 55
Seres Attila: Magyar–szovjet kereskedelmi kapcsolatok 1939–1941. Adalékok Magyarország hadba lépés előtti külgazdasági mozgásterének vizsgálatához (II. rész) 73


MŰHELY
Germuska Pál: Kadhafi „fülei”. Rádiófelderítő-berendezések gyártása Magyarországon, 1965–1985 95
Georg Herbstritt: Az NDK Állambiztonsági Minisztériumának „Balkán ügyirata”. A nyugat-németországi magyar emigráció elleni titkosszolgálati intézkedések 109


MEGEMLÉKEZÉS
Ormos Mária: Kosáry Domokos 127
Fónagy Zoltán: Spira György temetésére 133

 

Impresszum, tartalom (pdf)