TANULMÁNYOK
Joachim Bahlcke: A „Magyar Korona püspökei”. Adalék az egyház 17–18. századi társadalom- és alkotmánytörténetéhez 1
Pajkossy Gábor: A kormányzati „terrorizmus” politikája és az 1839–1840. évi országgyűlés 25
Pótó János: 1956 az Akadémián 53
Standeisky Éva: Követett és elvetett múlt az 1956-os forradalomban 91
Mikó Zsuzsanna: A forradalom utáni megtorlás bírósági és ügyészségi szervezete, 1956–1961 121


DOKUMENTUM
Kecskés D. Gusztáv: Az ENSZ Titkárság belsõ feljegyzései az 1956. őszi magyar válságról 171


MŰHELY
Rónaháti Cecilia: Egy szétszakadt közösség három alkotmánya. A tibeti emigráció útkeresése alapokmányai tükrében 193

 

Impresszum, tartalom (pdf)