FELSŐ-MAGYARORSZÁGI VÁROSOK A 14–17. SZÁZADBAN
Kubinyi András: Városhálózat a késő középkori Kárpát-medencében 1
Kónya Péter: A felső-magyarországi városok társadalma a 17. században 31
Igor Graus: A polgár szabad ideje. Hogyan töltötték szabad idejüket Besztercebánya polgárai a 16. században? 53
Majorossy Judit: A Krisztus Teste Konfraternitás helye a középkori pozsonyi polgárok életében 69
Szende Katalin: Gyermekek, testvérek, házastársak. Családi viszonyok és örökösödési szokások Eperjesen a középkori végrendeletek tükrében 113
Csukovits Enikő: Bűn és büntetés a középkori városi gyakorlatban. A selmecbányai 14–15. századi városkönyv bűnesetei 141
Blanka Szeghyová: Erőszak és konfliktuskezelés a polgárok mindennapi életében a 16. században 167

 

Impresszum, tartalom (pdf)