I. FERDINÁND ÉS MAGYARORSZÁG
Ágoston Gábor: Ideológia, propaganda és politikai pragmatizmus: A Habsburg–Oszmán nagyhatalmi vetélkedés és a közép-európai konfrontáció 1
E. Kovács Péter: Ferdinánd főherceg és Magyarország (1521–1526) 25
Pálffy Géza: A magyar nemesség I. Ferdinánd bécsi udvarában 45
Kenyeres István: I. Ferdinánd magyarországi pénzügyigazgatási reformjai és bevételei 61
Bessenyei József: Ferdinánd király és a magyarországi arisztokrácia, különös tekintettel Ferdinánd pártjának kialakulására (1526–1540) 93
Oborni Teréz: A bécsi udvar tervei Erdély visszaszerzésére 1557–1563 109
Tóth István György: A katolikus megújulás ellentmondásai I. Ferdinánd uralma alatt 129
Fazekas István: Oláh Miklós reformtörekvései az esztergomi egyházmegyében 1553–1568 között 139
Varga Szabolcs: A horvát bán katonai jogkörének változása a 16. század első felében 155
Barbarics Zsuzsa: A kéziratos „Neue Zeitungok” jelentősége I. Ferdinánd korában a „Nádasdy-Zeitungok” alapján 175

 

Impresszum, tartalom (pdf)