tsz2003-3-4TANULMÁNYOK
Heinz Schilling: Az európai hatalmi rendszer 1600 körül – a kora újkori felekezeti fundamentalizmus és annak meghaladása 201
Sudár Balázs: Török fürdők a hódoltságban 213
Kovács Éva: „Megegyezés” az iskolák ügyében. Az állam és a legnagyobb iskolafenntartó egyházak közötti tárgyalások az iskolaállamosítás után 265
Belényi Gyula: A munkáscsaládok reáljövedelme és szociális ellátottsága (1949–1968) 305


DOKUMENTUM
Baráth Magdolna: Kádár, Hruscsov, Brezsnyev. Szovjet külügyi dokumentumok a magyar pártvezetés reakciójáról Ny. Sz. Hruscsov leváltására 331

 

Impresszum, tartalom (pdf)