tsz2000-1-2TANULMÁNYOK
Kristó Gyula: A magyarok és a lengyelek kapcsolatai a 10–12. században a források tükrében 1
Tóth István György: A Propaganda megalapítása és Magyarország (1622) 19
Gyarmati György: A Mindszenty-ügy „diplomáciai” rendezésének kudarca 69


ARCOK, ÉLETKÉPEK
Hudi József: A veszprémi polgárság könyvkultúrája a 18–19. században 91
Pogány Ágnes: Háztartások jövedelemszerkezete a két világháború között Magyarországon 115
Simándi Irén: A magyar gazdaság a Szabad Európa Rádió Reflektorában (1951–1956) 129


DOKUMENTUM
A szellem útkeresői. Lukács György, Thomas Mann, Szabó Ervin és Balázs Béla levelei Ritoók Emmának. (Közzéteszi: Vörös Boldizsár) 153


ÉLETMŰ
Pach Zsigmond Pál munkásságának bibliográfiája 1989–1999 165
Hajdu Tibor tudományos munkáinak jegyzéke 1951–2000 171

 

Impresszum, tartalom (pdf)