tsz1999-1-2TANULMÁNYOK A KARLÓCAI BÉKE 300. ÉVFORDULÓJÁRA
Gebei Sándor: A karlócai béke kelet-európai összefüggései 1
Jászay Magda: Marsili, a katona, diplomata és tudós Magyarországon a török kor alkonyán 31
Tóth István György: Párizsi konferencia a karlócai békéről 53
Gyáni Gábor: Könyörületesség, fegyelmezés, avagy a szociális gondoskodás genealógiája 57
Pető Andrea: Átvonuló hadsereg, maradandó trauma. Az 1945-ös nemi erőszak esetek emlékezete 85
Rainer M. János: A forradalom előtti pillanat. Nagy Imre 1956 októberében 109

ARCOK, ÉLETKÉPEK
Molnár Antal: Jezsuita misszió Karánsebesen (1625–1642) 127
Piri Zoltán: Bethlen Gábor fejedelem útja a hágai szövetségbe 157

DOKUMENTUM
Babits Mihály és Molnár Ferenc kiadatlan írásai az Imre Sándor-hagyatékban. (Közzéteszi: Vörös Boldizsár) 177

MŰHELY
Zsoldos ATTila: Két hamis oklevélről 191
G. Etényi Nóra: „Szigetvár 1664. évi ostroma”. Egy téves hír analízise – és a Zrínyi-hagyomány 209

 

Impresszum, tartalom (pdf)