tsz1998-1-2TANULMÁNYOK
Zsoldos Attila: Visegrád vármegye és utódai 1
Pach Zsigmond Pál: A harmincadvám Erdélyben és Havasalföldön a 15. század első felében 33
Scott M. Eddie: A földbirtokos elit Burgenlandban és Nyugat-Magyarországon 1893–1935 között 43

ARCOK, ÉLETKÉPEK
Tóth István György: Az első székelyföldi katolikus népszámlálás. (Szalinai István bosnyák ferences jelentése 1638-ból 61
Cieger András: A Lónyai–Kappel-vagyon nyomában. Egy „újarisztokrácia” család vagyoni helyzete és életkörülményei a 19. század második felében 87

DOKUMENTUM
Mályusz Elemér feljegyzése egy Magyar Történeti Intézet felállításáról. Közzéteszi: Erős Vilmos 113

MŰHELY
Hatos Pál: Reformáció és történelmi hagyomány. (A reformáció genfi emlékművének történelmi jelentésrétegei) 127

BEMUTATKOZUNK
Varga J. János: A wolfenbütteli Herzog August Bibliothek 155

HAGYATÉK
Mályusz Elemér publikációi (1985–1998), meg nem jelent kéziratai (1913–1967) és az őt méltató művek. Összeállította: Soós István 163

ÉLETMŰ
Engel Pál munkásságának bibliográfiája (1964–1998) 167

 

Impresszum, tartalom (pdf)