Köszöntő 465
Glatz Ferenc: Hóman Bálint és Szekfű Gyula párhuzamos életrajzai 467
Gyáni Gábor: Individualizálódás és civil társadalom. Történeti érvek, elméleti megfontolások 485
Pók Attila: Bürokrata bűnbakok a modern kori Magyarországon. Kutatási kérdések és lehetőségek 497
Fónagy Zoltán: Széchenyi, a barát 511
Ress Imre: Andrássy Gyula és a közös külügyminisztérium hírszolgálatának változásai 1867–1872 523
Somogyi Éva: A dualizmus és a föderalizmus választóvonalán 1871 októberében 537
Pál Judit: „…mind jobban kezd divatba hozatni Erdélybe a Király-hágón túli képviselőjelölti bécsempészés” Magyarországi képviselők Erdélyben a kiegyezés után 549
Szabó Dániel: Párt vagy nem párt. Program vagy nem program 563
Szulovszky János: A fordulópontok évtizede. (Az 1880-as évek Magyarországa.) Vázlat 577
Szalai Miklós: Az 1916. évi VII. törvénycikk – Az iszlám vallás legalizálása Magyarországon 593
Szász Zoltán műveinek bibliográfiája (1962–2010) Összeállította: Pótó János 603

 

Impresszum, tartalom (pdf)