tsz1997-1

PACH Zsigmond Pál: Aba, kebe, igriz. Posztófajták a hódoltsági török vámnaplókban a 16. század derekán 1
FODOR Pál: Az apokaliptikus hagyomány és az „aranyalma” legendája. A török a 15–16. századi magyar közvéleményben     21
TILKOVSZKY Loránt: Az egyházak „nemzetiségpolitikája” és a magyarországi németség 1919–1945     51

MŰHELY
ZSOLDOS Attila: Téténytől a Hód-tóig     69

ARCOK, ÉLETKÉPEK
EÖRDÖGH István: A pápai nunciatúra újraalakulása Magyarországon 1920-ban 99

DOKUMENTUM     
ENGEL Pál: 14. századi magyar vonatkozású iratok a johannita lovagrend máltai levéltárából     111
TÓTH István György: Bethlen Gábor mókás temetési menete     119

BEMUTATKOZUNK
KOSZTA László–PELYACH István: Aetas     133