tsz1997-2TANULMÁNYOK
ENGEL Pál: Nagy Lajos ismeretlen adományreformja     137
HANÁK Péter: Társadalmi struktúrák a 19. századi Közép-Európában     159
ORMOS Mária: Jelző és történelem. (Kérdések a Horthy-korszakról)     179
Johanna GRANVILLE: Megtorlás Budapesten. Szovjet invázió és normalizáció, 1956–1957     191

ARCOK, ÉLETKÉPEK
CSAPÓ Csaba: A századvég csendőrőrsei 219
T. MÉREY Klára: A pécsi dohánygyár dolgozói, 1912–1948     237

ADATTÁR     
PÁLFFY Géza: Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16–17. században     257

BEMUTATKOZUNK
LENGVÁRI István: Bemutatkozik a TörténÉsz     289