tsz1997-3-4ENGEL Pál: Köszöntő  295
TELEPÜLÉSTÖRTÉNET     
ENGEL Pál: A Drávántúl középkori topográfiája: a történeti rekonstrukció problémája     297
FODOR Pál: Lippa és Radna városok a 16. századi török adóösszeírásokban     313
IGAZGATÁSTÖRTÉNET     
SOLYMOSI László: A pápai kancellária hatása a magyarországi oklevéladásra a 13. század közepéig  335
ZSOLDOS Attila: Kassa túszai. (Pillanatfelvétel 1311-ből Aba Amadé famíliájáról) 345
CSUKOVITS Enikő: Sedriahelyek – megyeszékhelyek a középkorban     363
TRINGLI István: Két szokásjogi norma a közgyűlések működéséről     387
KUBINYI András: Egy késő középkori főrangú hölgy végrendelkezésének tanulságai     401
SZAKÁLY Ferenc: Tolna vármegye középkori szolgabírái. (Esettanulmány)  411
ARCOK, ÉLETKÉPEK   
E. KOVÁCS Péter: „Összetörték, elrabolták”. Egy szlavóniai mezőváros anyagi kultúrája az 1520. évi hatalmaskodás tükrében     425
TÓTH István György: Raguzai Bonifác, a hódoltság első pápai vizitátora (1581–1582)     447
MŰHELY     
ZATYKÓ Csilla: 15. századi falukép Somogy megyéből     473
ÉLETMŰ     
GYÖRFFY György munkásságának bibliográfiája, 1988–1997     487

BEMUTATKOZUNK   
SÁRKÖZY Péter: Magyar történelmi kézikönyv olaszul – és ami mögötte van. Magyar történeti kutatások Itáliában    493

Impresszum, tartalom (pdf)