tsz 2018 02

OKTATÁS, FELEKEZETEK ÉS VÁROSI TÁRSADALOM. JEZSUITÁK A KORA ÚJKORI POZSONYBAN
Kökényesi Zsolt • Szerkesztői előszó 169
H. Németh István • Pozsony centrális szerepköreinek hatásai és jellegzetességei a magyarországi városhálózatban 171
Fazekas István • A katolikus egyház helyzete és intézményrendszere a kora újkori Pozsonyban 201
Frederik Federmayer • A jezsuita iskolákban végzett diákok és karrierlehetőségeik a Magyar Királyság 17. századi fővárosában 215
Kádár Zsófia • A pozsonyi jezsuita kollégium mint összetett intézmény a 17. században 237
Kökényesi Zsolt • A pozsonyi jezsuita kollégium diáklétszám-változásai a 17–18. században 283

TANULMÁNYOK
Bácsatyai Dániel • Személyi összeköttetések a Curia Romana és a magyar egyház között a 13. század közepén. Pármai Albert és Báncsa István 299
Pap Norbert – Fodor Pál – Kitanics Máté – Morva Tamás – Szalai Gábor – Gyenizse Péter • A mohácsi Törökdomb 325
Erdélyi Gabriella • „Nem leszen mostoha anya...” Érzelmi gyakorlatok egy 17. századi református lelkész mostohacsaládjaiban 347

ÉLETMŰ
Szabó Dániel (1946–2017) műveinek bibliográfiája. Összeállította: Pótó János 365