tsz1995-2TANULMÁNYOK
TEKE Zsuzsa: Firenzei üzletemberek Magyarországon 1373–1403    129
HILLER István: A firenzei diplomácia és Magyarország 1604–1648    151
TOMKA Béla: Bankuralom, bankérdekeltség, bankellenőrzés: A magyarországi pénzintézetek ipari kapcsolatai a századfordulón, 1895–1913     171
ARCOK, ÉLETKÉPEK     
VESZPRÉMY László: Az 1167-es magyar zászlóskocsitól (carroccio) a székesfehérvári zászlóbontásig. A magyar hadi zászlóhasználat kezdetei     209
BERKES Tímea: A bürokrácia tehetetlensége     217
MŰHELY     
REISZ T. Csaba: Lipszky János Pesten. Kísérlet Pest-Buda térképének kiadására 1802-ben     229

Impresszum, tartalom (pdf)