tsz1995-3TANULMÁNYOK     
Pach Zsigmond Pál: Hogyan lett a harmincadvámból huszad? (1436–1457)     257
Borhi László: Az Egyesült Államok Kelet-Európa-politikájának néhány kérdése, 1948–1956     277
LADÁNYI Andor: A „magyar Dahlem”. (Mebelsberg terve természettudományi telep létesítésére)     301
ARCOK, ÉLETKÉPEK     
RAINER M. János: Nagy Imre szovjet emigrációban, 1930–1939     317
MŰHELY     
ZSOLDOS Attila: Péter és Gurka (Gurcu) ispán nemzetsége     345
ENGEL Pál: Egy bácskai jobbágynévsor 1525-ből     353

Impresszum, tartalom (pdf)