tsz1995-4TANULMÁNYOK     
FODOR Pál: Török és oszmán: az oszmán rabszolga-elit azonosságtudatáról     367
CSETRI Elek: Az 1830–31. évi lengyel felkelés menekültjei Erdélyben     385
DIÓSZEGI István: Magyarország helye a francia és a porosz külpolitikában 1867–1868-ban     411
ARCOK, ÉLETKÉPEK     
TÜDŐSNÉ SIMON Kinga: Székelyföldi jobbágykötő levelek    439
GLÜCK Jenő: Egy megye a világosi fegyverletétel után     451
MŰHELY
ÁGOSTON Gábor: Az európai hadügyi forradalom és az oszmánok     465
RÁCZ Lajos: A Kárpát-medence éghajlattörténete a kora újkor idején (1490–1800) A környezettörténeti források feldolgozásának módszerei     487
ÉLETMŰ     
BÓNIS György (1914–1985) életművének bibliográfiája (Összeállította: P. Miklós Tamás)     509

Impresszum, tartalom (pdf)