tsz1993-1-2TANULMÁNYOK     
SZŰCS Jenő: Sárospatak kezdetei és a pataki erdőuradalom     1
SZARKA László: A szlovák kérdés a magyar kormány nemzetiségpolitikájában, 1906–1918     59
SIPOS Péter: Horthy Miklós az első világháborúban     79
ARCOK, ÉLETKÉPEK     
FAZEKAS István: A győri egyházmegye katolikus alsópapsága 1641–1714 között     101
REMPORT Zoltán: Vasgyártás a Szepes megyei Smizsánban a 19. század első felében     133
TÓTH István György: A vasi nemesség írástudása a 17–18. században     167
DOKUMENTUM     
ENYEDI Sándor: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság 1794–1795-ben     181
ÉLETMŰ     
SZŰCS Jenő műveinek bibliográfiája (Születésének 65. évfordulója alkalmából)     199

Impresszum, tartalom (pdf)