tsz1991-3-4TANULMÁNYOK     
SZAKÁLY Ferenc: Nemesi vármegyeszervezet és török hódoltság     137
LUKÁCS Lajos: Anglia és a magyar kérdés 1865–66-ban     185

ARCOK, ÉLETKÉPEK     
HILLER István: A tolmácsper     203
LAKNER Judit: Temetési vállalkozók Budapesten a századfordulón     215

DOKUMENTUMOK     
TÜDŐSNÉ SIMON Kinga: A háromszéki hadköteles székelység társadalmi rétegződése 1635-ben     224
PAP Ferenc: Kolozsvár és a királyi magyarország kereskedelmi kapcsolatai     239
BORUS József: Vörös János és Nádas Lajos 1944. október 15-i szerepéről     249

MŰHELY     
BESSENYEI József:A szabad királyi városok jogainak csorbítása     255

Impresszum, tartalom (pdf)